Аутсорсинг на услуги за поддръжка на ИТ инфраструктура

Този тип услуги се състоят от осигуряване на непрекъснат достъп до отделни елементи от ИТ-инфраструктурата на клиента (сървъри, мрежи и комуникации, компютри на потребителите или обслужващи компютри, периферни устройства и друго специализирано компютърно оборудване).

Наша отговорност е да привлечем всички необходими технически и човешки ресурси, за да се осигури заявеното ниво на обслужване.

При този тип услуги работоспособността на ИТ-инфраструктурата е дефинирана чрез условията на избраното ниво на обслужване, като разходите за собствено ИТ-обслужване са ограничени и е осигурена възможност за висококвалифицирана поддръжка, без инвестиции за обучение и задържане на собствен персонал.
ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions