Аутсорсинг на инфраструктура

Предоставяме съвременна инфраструктура, позволяваща безотказното функциониране на сървърни конфигурации.

- Специално избраните от нас сървърни помещения осигуряват безпроблемна и надеждна работа на инфраструктурата на нашите клиенти, чрез използването на резервирано ел.захранване от два енергоизточника, UPS системи и мощни дизел генератори;
- Климатизация и вентилация;
- Пожарогасящи системи;
- Контрол на физическия достъп до съответните помещения и видео-наблюдение;
- Шкафове за сървърно оборудване със съответните аксесоари;

В допълнение към осигурената надеждна инфраструктура ние използваме специалисти в областта на мониторинга на сървърни инфраструктури, осигуряващи физически и логически мониторинг на оборудването на нашите клиенти.
ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions