ИТ аутсорсинг

Думата аутсорсинг произлиза от английската outsourcing, която от своя страна е съкращение от Outside Resource Using – използване на външни ресурси. Oсновната му концепция се състои във взимане на определена функция, която не е основна за дадена компания, и предаването й на външен специалист в дадената сфера за осъществяването й.

Аутсорсинг услугите намират все по-голямо приложение заради бързото развитие на бизнеса и специално на технологиите. Този вид услуги са подходящи за компании, които имат недостатъчно средства и време, за да се справят с даден проблем. А всички много добре знаем, че точно заради развитието на технологията днес хората не би трябвало да търсят оправдание пред клиентите си за несвършена работа или недовършена такава, заради възникнал проблем и ненавременното му отстраняване.

По отношение на информационните технологии, аутсорсингът може да включва възлагане на услуги, които да обхващат цялостния процес на управление на ИТ във компанията или само на отделна, точно определена услуга. Практиката ни посочва, че точно възлагането на дейности свързани с информационното осигуряване на външни изпълнители има доказано висок положителен ефект.


Защо да се възползваме от аутсорсинг?

Няколко са основните причини, които ни биха накарали да изберем услугата ИТ аутсорсинг и те са:
  • Намаляване и контролиране на разходите във компанията - може би е най-важната причина;
  • Наличност на инвестиционен капитал - аутсорсингът помага на организациите приоритетно да инвестират в основните си бизнес дейности;
  • Оптимизиране на активите - финансови, човешки, материални и други;
  • Липса на вътрешни ресурси - когато фирмата няма налични ресурси, напр. ИТ специалист;
Когато Вие, нашите клиенти, изберете абонаментната поддръжка може да сте сигурни, че ще получите професионална техническа помощ, без да се налага да увеличавате раходите на дейността си.
Чрез заплащане на фиксирана месечна такса нашият екип от специалисти ще се грижи зa работоспособността на Вашите системи и ще отстранява проблеми, които пречат на Вашата работа.

Нашата грижа Ви гарантира минимизиране на риска от проблеми в дейността на системите Ви и Ви осигурява спокойствие по време на работата. Нашата техническа помощ включва администриране на цялата информационна структура на компанията - операционни системи, приложен софтуер, антивирусна защита, поддръжка на всички работни станции и периферни устройства – принтери и скенери, сървъри, мрежа и мрежово оборудване.

Защо да плащате на системен администратор на трудов договор, когато можете да се възползвате от услугите на цял екип от специалисти? След сключване на договора за поддръжка клиентите получават съпорт на място, по телефона и дистанционно. Цената на абонаментната поддръжка се определя от услугите, които клиентите са избрали да ползват, и се договаря на работна среща.

„ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД“ разбира, че всеки един човек има различни изисквания и очаквания, по отношение на извършването на възложената му работа и поради тази причина компанията залага на индивидуален подход при работата с клиентите си.

Предлаганата абонаментна поддръжка е изцяло съобразена с Вашите специфични ИТ потребности, бюджет и работно време. Компанията гарантира и осигурява на всички свои клиенти, точно това, от което се нуждаят: надеждност конфиденциалност и професионализъм при поддръжката на информационните системи.
ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions