Cluster Load Balancing & High Availability

Концепцията за клъстер представлява два или повече компютъра, организирани да работят заедно като една система. При настъпване на срив в клъстера, наличните ресурси се пренасочват към работещите машини и работното натоварване се преразпределя. Ако една от свързаните машини физически спре да функционира, специален процес, наречен failover, автоматично прeхвърля заявките към друга, работоспособна машина.


Стратегията за клъстериране се състои от три основни компонента:

Server Clustering - предоставя висока надеждност на приложения и услуги, които изискват защита от сривове, разширяемост и производителност. Чрез клъстериране, организациите могат да разположат приложенията и информационните си ресурси върху множество сървъри, свързани заедно в клъстерна конфигурация.

Приложения и услуги, като тези предоставяни от:

  • сървъри за бази данни

  • уеб сървъри

  • файлови сървъри

  • аудио и видео стрийминг сървъри

и други специализирани приложения са идеален кандидат за Server Clustering.

Network Load Balancing (NLB) – осигурява повишена производителност при работа с мрежови ресурси и надеждност при сривове в IP-базирани приложения и услуги. С NLB, организациите могат да създават групи от клъстерирани машини, които да поддържат баланс на натоварването от TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), и GRE (Generic Routing Encapsulation) мрежови заявки. Front-end услугите са идеален кандидат за този тип компонент.

Типове клъстери според организацията:

Cluster Farm - Група от няколко сървъра, предоставящи сходни услуги, но не споделящи общи данни. Нарича се “Ферма”, защото те поемат всички подадени заявки, използвайки идентични копия данни, съхранявани локално. На практика всяка мащина може да поеме всяка заявка, а данните се репликират. Членовете на “Фермата” работят автономно и затова се наричат също “Клонове”.

Cluster Pack – Група сървъри работеши заедно и споделящи общ информационен ресурс (обикновенно обща дискова подсистема). Тъй като членовете споделят достъпа до данните, системата има специален режим на работа по отношение на работата с файлове, позволяваща процеси на различни машини да оперират върху един и същ информационен ресурс едновременно.
ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions