Градска и Междуградска свързаност

С помощта на МАН услугите Глобални Електронни Решения ООД предоставя възможност на своите клиенти да раширят мрежата си в национален мащаб. Без значение какви са услугите, те могат да бъдат транспортирани до всеки адрес при наличие на техническа възможност.

Мрежата е изградена на базата на оптична L2 Ethernet инфраструктура. За да се осигури резервиран и 100% гарантиран капацитет за ядрото на мрежата се ползва свързване тип ринг. Входът в мрежата се извършва през MAN порт, а връзките между отделните адреси (МАН портове) чрез VLAN-id.

/1/ Градска етернет свързаност - представлява връзка между два и повече МАН порта, разположени в рамките на едно и също населено място.

/2/ Междуградска етернет свързаност - представлява връзка между два МАН порта, разположени в различни населени места.

Параметри на услугите:

  • Оптична свързаност;

  • Ниски времезакъснения и висока надеждност;

  • Скорости от 100 Mbps до 1 Gbps;

  • Възможност за допълнителни VLANs;

Технически параметри на услугите:

  • Оптични интерфейси: 1000BaseSX, 1000BaseLx (конектори: LC, SC);

  • Електрически интерфейси: 10/100/1000BaseTX (конектор: RJ45);

Особености на услугите:

  • Изграждането на оптичното трасе до клиента се извършва от наши партньори;

ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions