Интернет достъп за корпоративни клиенти

Компанията предоставя услуги свързани с доставката на интернет на територията на република България при наличие на техническа възможност със гарантирано качество и скорости.

Ние от Глобални Електронни Решения ООД гарантираме непрекъсваемостта на интернет услугите чрез опорна мрежа която е изградена върху най-съвременни хардуерни и софтуерни средства, както и резервирани интернет канали.

Свързаността до нашите клиенти се реализира чрез възможно най-надеждните преносни среди - оптична свързаност и наети линии.

Ако връзката Ви към Интернет е от критично значение за Вашия бизнес, безспорно интернет услугите предоставяни от Глобални Електронни Решения ООД са най-подходящият избор за вас.

/1/ Бизнес Интернет Трафик - услугата включва достъп до световното интернет пространство като предоставя допълнителна скорост към държави като България, Русия, Румъния, Турция, Македония, Сърбия и Германия.

/2/ Интернет локален БГ трафик - услугата включва високоскоростен достъп до българското интернет пространство и надеждност на услугата дори за най-големите капацитети.


Параметри на услугите:

 • Симетричен канал за достъп;

 • Ниски времезакъснения;

 • Преференциална маршрутизация и приоритизация на различни типове трафик;

 • Предоставяне на IP адресно пространство - IPv4 или IPv6;

 • Персонален VLAN-id до клиента;

 • Осигурено непрекъснато наблюдение на натовареността на порта на клиента през WEB интерфейс;

 • 24x7 HelpDesk с Trouble Ticket система;


Параметри при поискване от страна на клиента:

 • Статична и динамична маршрутизация по протокол BGP-4;

 • Вторичен DNS при доставчика;

 • Сигурен и защитен достъп до Интернет;

 • Оборудване под наем или съдействие зa закупуване;

ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions