За нас

Високите технологии днес са много по-близо отколкото изглеждат. Въпросът е хората да имат желание да ги достигнат и това понякога става просто с протягане на ръка.
Нашата компания „ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД” е тук, за да ви протегне ръка, когато вие искате да не изоставате от глобалното бизнес развитие, от модерните и иновативни решения. Да, технологиите се развиват с невероятна скорост - понякога и големи компании изостават само защото са спрели за миг да се огледат и прогресът ги е задминал безвъзвратно. Най-хубавото на модерният свят, на безграничните комуникации, на информационното общество е че няма тайни, които са само за избрани. Прогресът днес е еднакво достъпен както за мултинационалните корпорации, така и за най-малките фирми, които имат желание да се развиват, да оптимизират своята работа и да вървят напред.

„ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД” е сравнително млада компания, основана през 2009 година, специализирана в областта на информационните и комуникационни технологии.
Екипът на компанията се състои от висококвалификацирани и креативни специалисти, изпълнени с новаторски идеи и компетентни във всички сфери на хардуера и софтуера.

„ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД” предлага разнообразни услуги като аутсорсинг на ИТ дейности (софтуерна и хардуерна поддръжка), разработка и изграждане на информационни системи, проектиране и изграждане на локални и безжични решения, както и много други информационни, комуникационни и високо-технологични предложения, подходящи за всички сфери. Достатъчно е нашите клиенти да поискат да бъдат в крак с напредналите технолгии и да улеснят и модернизират всяка своя дейност. Благодарение на лидерските си позиции във въвеждането на иновативни решения, творческите си идеи, комбинирани с рационално мислене, нашата компания е водещ системен интегратор на пазара.Новини


На 20 Юни 2018 г. приключи изпълнението на проект „По- лесен достъп до международните пазари и повишена производителност в "ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ" ООД“,

Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.002-0474/20.03.2017 г.
с бенефициент „ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ“ ООД. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Общата цел на проекта е подкрепа по - успешното навлизане на "ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ" ООД на интернационалните пазари в областта на ИТ услугите, чрез въвеждане на най-добрите европейски и световни стандарти и практики за управление на бизнеса, гарантиращи повишаване на конкурентоспособността, ефективна организация на цялостната дейност, подобрени взаимоотношенията с клиентите, и като резултат да се предложат по-сигурни услуги с по- висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Така дефинираната цел бе постигната посредством реализирането на следните основни дейности:

1. Дейности за укрепване на управленския капацитет и изпълнение на изискванията на международните пазари, чрез въвеждане и сертифициране на стандарти и системи. В рамките на дейността бяха въведени и сертифицирани следните системи за управление - система за управление на околната среда БДС EN 14 001, стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001, управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001, система за управление на IT услуги ISO 20000-1 и стандарт EN ISO 22301:2014 непрекъсваемост на бизнес процесите;

2. Дейности за инвестиции в специализирани софтуерни приложения;

3. Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите. Успешното реализиране на проекта доведе до нов подход към управлението на бизнес процесите в „ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ“ ООД и покриване на изискванията на международните пазари.На 09.09.2020 г. стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13055-C01/09.09.2020 г. с бенефициент „ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ“ ООД. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за „ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Общата продължителност на проекта е 3 (три) месеца.

Проект BG16RFOP002-2.073-13055-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions